Why choose Study Vision?

 

1. Experience the best of Australian culture by living with a local host family

 

2. Improve your English daily and enjoy the care and support of your friendly hosts

 

3. Flexible bookings of 4-week stays, 2 weeks’ notice to move. 50% off rental if you go on holidays for 2 weeks or more

 

4. 24/7 support from our multilingual student care team.

 

5. Immediate responses on urgent cases. Instant messaging on WeChat, WhatsApp, Skype, Line, Messenger, QQ

 

6. Receive our invoice within 72 hours of lodging your application

 

7. Receive fast homestay offers on payment. We accept Visa, Mastercard, AliPay, and international money transfer

 

8. Full refunds on rental fee for visa denials and for events beyond control (placement fee is nonrefundable)

 

9. We cover all major cities in Australia and New Zealand

为什么选择Study Vision?

 

1. 同当地寄宿家庭一起居住让您更好地体验澳大利亚文化

 

2. 与寄宿家庭的日常互动可以提高您的英语语言能力,并且得到当地寄宿家庭的支持和照顾

 

3. 灵活预定:第一个租期至少四周,且如要搬离只需要两周通知;如果学生离家度假两周及以上,只需缴纳50%的房租

 

4. 我们的学生托管团队提供24小时7天的多语种服务

 

5. 紧急事件及时回复。您可以在微信,WhatsApp,Skype,Line,Messenger 和 QQ上联系到我们

 

6. 在提交申请的72小时内收到账单 

 

7. 支付费用后及时收到寄宿家庭安排。我们支持维萨卡,万事达卡,支付宝和国际电汇付款

 

8.  对于签证拒签和不可控事件导致的取消,我们将全款退回房租(服务费不可退,请见谅)

 

9. 我们的服务覆盖澳大利亚和新西兰的各大主要城市

為什麽選擇Study Vision?

 

1. 同當地寄宿家庭壹起居住讓您更好地體驗澳大利亞文化

 

2. 與寄宿家庭的日常互動可以提高您的英語語言能力,並且得到當地寄宿家庭的支持和照顧

 

3. 靈活預定:第壹個租期至少四周,且如要搬離只需要兩周通知;如果學生離家度假兩周及以上,只需繳納50%的房租

 

4. 我們的學生托管團隊提供24小時7天的多語種服務

 

5. 緊急事件及時回復。您可以在微信,WhatsApp,Skype,Line,Messenger 和 QQ上聯系到我們

 

6. 在提交申請的72小時內收到賬單 

 

7. 支付費用後及時收到寄宿家庭安排。我們支持維薩卡,萬事達卡,支付寶和國際電匯付款

 

8. 對於簽證拒簽和不可控事件導致的取消,我們將全款退回房租(服務費不可退,請見諒)

 

9. 我們的服務覆蓋澳大利亞和新西蘭的各大主要城市

ทำไมต้องเลือก Study Vision?

 

1. สัมผัสกับวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของออสเตรเลียโดยการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์

 

2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณทุกวันและเพลิดเพลินกับการดูแลและการสนับสนุนจากโฮสต์อย่างเป็นมิตร

 

3. สามารถจองพักแบบระยะสั้นเพียง 4 สัปดาห์ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ และมีส่วนลด 50% สำหรับค่าเช่าถ้าคุณหยุดพักกับโฮสชั่วคราวในกรณีเดินทางไปพักผ่อนที่อื่นช่วงเบรคเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป

 

4. ได้รับการสนับสนุนแบบ 24/7 จากทีมงานดูแลนักศึกษาของเราซึ่งสามารถสื่อสารได้หลายภาษา

 

5. มีการสื่อสารตอบสนองทันทีในกรณีเร่งด่วน การส่งข้อความทันทีบนระบบ WeChat, WhatsApp, Skype, Line, Messenger, QQ

 

6. รับใบแจ้งหนี้ของเราทันทีภายใน 72 ชั่วโมงหลังยื่นใบสมัคร

 

7. รับข้อเสนอในการชำระเงินโฮมสเตย์ที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถชำระผ่านวีซ่ามาสเตอร์การ์ด AliPay และการโอนเงินระหว่างประเทศ

 

8. คืนเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าเช่าหากมีการปฏิเสธวีซ่าและสำหรับเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถขอคืนได้)

 

9. เราครอบคลุมเมืองใหญ่ ๆ ทั้งหมดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

Tại sao chọn Study Vision?

 

1. Bạn có thể trải nghiệm cái hay nhất của văn hóa Úc bằng cách sống chung với gia đình người chủ nhà địa phương

 

2. Cải thiện trình độ Anh Văn mỗi ngày và hưởng được sự chăm sóc và hổ trợ từ người chủ nhà thân thiện

 

3. Linh hoạt trong việc giữ chỗ khi bạn đặt chỗ ở cho 4 tuần, bạn chỉ cần thông báo 2 tuần trước khi dời đi. Giãm 50 phần trăm tiền mướn nhà nếu bạn đi nghĩ hè trong 2 tuần hoặc lâu hơn

 

4. Có sự Hổ trợ 24/7 từ đội ngủ chăm sóc học viên đa ngôn ngữ của chúng tôi.

 

5. Chúng tôi đối phó trực tiếp với các trường hợp khẩn cấp. Tức khắc gởi tin nhắn qua các ứng dụng WeChat, WhatsApp, Skype, Line, Mesenger, QQ

 

6. Bạn sẽ nhận được hóa đơn của chúng tôi trong vòng 72 tiếng sau khi nộp đơn 

 

7. Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhanh chóng nhận được các khuyến mãi của dịch vụ ở trọ nhà người bản xứ. Chúng tôi nhận thẻ tín dụng Visa, Mastercard, Alipay và chuyển khoản quốc tế

 

8. Bồi hoàn trọn vẹn số tiền phí mướn nhà nếu việc xin thị thực của bạn bị từ chối và cho các sự việc xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn ( không bồi hoàn phí sắp xếp chỗ ở)

 

9. Chúng tôi có dịch vụ ở khắp các thành phố lớn ở Úc và Tân Tây Lan